Covid-19

Vi på Träningsverket vill fortsätta att kunna erbjuda träning till de som vill. För att det ska vara möjligt under rådande omständigheter har vi vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för smittspridning hos oss. Dessa åtgärder finns tydligt uppsatta i vår verksamhet och vi ber er att respektera restriktioner och rekommendationer så att vi fortsatt kan bedriva smittsäker träning i Träningsverkets lokaler.

Träningsverkets åtgärder i samband med covid-19:

 • I Träningsverkets lokaler får ett maxantal om 65 personer vistas samtidigt enligt svensk pandemilag. Detta är beräknat på en träningsyta om 660kvm. Övriga ytor är inte inräknade.
 • Det är endast tillåtet att vistas i lokalen 8min före och 8min efter bokat pass
 • Träningsverket har sänkt antalet platser på gruppträningspass som sker inomhus till 8 personer/pass
 • Vi har möblerat om lokalen och spridit ut utrustning för att minska trängsel när sådan ska hämtas eller lämnas under passets gång
 • Vi strukturerar gruppträningspassen på ett sätt som gör det möjligt för medlemmar att hålla avstånd till varandra
 • Vi har köpt in desinfektionsmedel och sprayflaskor som varje medlem kan ha för sig själv under våra gruppträningspass
 • Vi har förbjudit egenträning de dagar det pågår pass i båda lokalerna, dvs måndagar 17.00-18.00 och tisdagar 18.00-20.00
 • Vi har Reglerat schemat på gruppträningspassen för att minska antalet dubbla pass som pågår inomhus samtidigt
 • Våra coacher påminner om handhygien och fysisk distans på passen
 • Vi har infört utomhusträning för att minska trängsel i lokalen
 • Vi spritar all utrustning regelbundet och städar lokalen noggrant dagligen
 • Vi har infört separat entré och utgång för att förhindra möten i entrén vid passbyte
 • Vi för en kontinuerlig diskussion med våra medlemmar och kommunicerar förändringar i restriktioner/rekommendationer via våra sociala medier